“Csend Napok”

Művészetterápiás alkotási gyakorlat az Ünnep megéléséhez

” Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen…Készülj fel rá testben és lélekben.”(Márai)


“Készülődés, várakozás,csend és nyugalom időszakát éljük decemberben. Meghitt ünnepi relaxációval és mandala alkotással hívjuk belső hangjainkat közös megszólalásra. Találkozhatunk legbensőbb vágyainkkal, átélhetjük a megbékélés harmóniáját, kitűzhetünk új célokat. Hogy mit jelent számunkra valójában az Ünnep?

Mandalánk elárulja.

művészetterápia_mandala

művészetterápia mandala alkotás

A mai estén lesz alkalmunk lelkiekben felkészülni az ünnepre…. Ünnepelni velünk született igény. Mikor ünnepelünk, kilépünk a hétköznapokból, megszűnnek a h
atáraink, a zene, a tánc, a vidámság vagy a meghittség a szellemi irányba mozdít minket, erős érzelmi mozgást élünk át, ez visz minket a belső megújuláshoz, ezáltal válik gyógyító hatásúvá az ünnep számunkra.

Az ünnep tulajdonképpen a jövő reménye, a pozitív jövőkép, mindenképpen feltöltődünk, mikor ünnepelünk. A várakozás lelki készülődés arra, hogy valami nagy élmény, nagy változás következik életünkben.  Az ünnep átélésével mintha megtisztulnánk, feltöltődnénk és aztán újjászületnénk. Ezt az újjászületést várjuk most, az Advent időszakában.

A mandala alkotásához nagyon szép alkalom az advent, ehhez most csak annyit kell tennünk, hogy a most elhangzó verset befogadjuk, és engedjük szabadjára a bennünk megjelenő képeket.”

Pilinszky János: A fényességes angyal is                

Az égbolt elsötétedett.

S akár a végitélet

zord fellege tört volna ránk,

a föld is oly sötét lett.

Gyermekszívünk is oly nehéz!

A házak és a kertek,

az egész törékeny világ,

éreztük, velünk reszket.

Aztán a roppant csöndön át

puhán és észrevétlen,

a hangtalan meginduló

és puha hóesésben,

akár a fényes pelyhek is

vigyázva földet értek,

a fényességes angyal is,

ő is a földre lépett.

muveszetterapia mandala csend napok_veszprém

Rajzoljuk vagy fessük le egy kör formában, éppen, ami éppen kívánkozik!

Lehet ez a kör forma szerkesztett, és szerkeszthetjük benne a mintákat is, majd színezzük. De bátran próbálkozhatunk szabad kör formát alkotni is! Ez sokkal elengedettebb alkotási élmény lesz. Készítsünk mandalát bármikor, különösen egy-egy nehezebb nap után különleges élmény és nyugtató kikapcsolódás! Sőt, alkothat együtt az egész család!

muveszetkozpont_muhelyrajz01mandala_muveszetterapia01

A mandalák készítése a buddhizmusból ered, ahol ez a tevékenység egyfajta imádságnak felel meg. Az ábra a szent centrummal rendelkező, szent tengely körül forgó kozmoszt jelképezi, de olykor egy-egy istenség előtt tisztelegnek vele. Vannak kétdimenziós mandalák, amelyek színes porból és magokból készülnek, és vannak háromdimenziósak, amelyek fából és kövekből. A hinduk a személyiség fejlődését, egyközpontúvá-válását is kifejezik ilyen körábrákkal. C. G. Jung az emberi psziché és az univerzum egybefoglalása miatt “pszichokozmogramnak” nevezte a mandalákat, és rendkívüli jelentőséget tulajdonított nekik a terápiában. Jung óta Európában is alkalmazzák a terapeuták a mandalafestést különféle idegi-lelki zavarok kezelésére, mert a saját készítésű mandalák rengeteg dolgot elárulnak a készítőjükről, tudatos és tudatalatti szinten is. Míg a távol-keleti mandalák rajzolásának szigorú hagyományai és szabályai vannak, az európai művészetterápiás alkalmazásban a kör alak az egyetlen kritérium. Az viszont mindkét helyen érvényes, hogy az alkotás folyamata közben (megfelelő kitartás és elmélyültség mellett) egyfajta katarzis, megvilágosodás jön létre az alkotó lelkében. Alkalmas lehet a korai (preverbális) – magzat-, vagy csecsemőkori – időszakban kialakult blokkok, elfojtások felidézésére, amelyekre a verbális terápiák nem mindig képesek. Így a felszínre került és feldolgozott szorongások, traumák már nem belülről rombolják az idegrendszert és az immunrendszert. Különösen hatékony ez a rajzolás közösségben. A mandalák és egyéb rajzok elemzéséhez (színek, formák, elrendezés) persze szakember szükséges, de ha nem szorulunk komoly terápiára, otthon is nyugodtan kísérletezhetünk vele, ösztönösen, magyarázat nélkül.mandala terápia

Segítség a mandalánk megértéséhez:

A mandalában
a kör jelképezi a szellemiséget,
a négyzet az anyagi világot,
a színek pedig érzelmeket társítanak ezekhez a formákhoz.

A színek szimbolikus jelentése:

 

Sárga
Az örök fény, a felség, a hatalom kifejezője, a közvetítés jelképe emberek és istenek között.
A világos- vagy aranysárga a hit, a jóság, az intuíció, az intellektus színe.
A narancssárgába hajló sárga a Nap, a melegség szimbóluma; az isteni szeretet, a bölcsesség színe; a zöldessárgát viszont a halálhoz, az irigységhez, a hitszegéshez társították.
A buddhizmusban a lemondás, a vágytalanság, az alázatosság, a szerzetesek színe.
Kínában a Föld, a középpont színe. Eredetileg császári szín volt – csak annak volt szabad sárga ruhát viselnie, aki a császári családhoz tartozott -, később az előkelőség kifejezője lett.
A keresztény hagyományban is megjelenik a sárga szín többértékűsége: lehet a szentség, a felfedett igazság kifejezője, ugyanakkor a sötétsárga az eretnekség, az árulás színe.

Narancssárga
Átmeneti szín a piros és a sárga között; a szellem és a libidó egyensúlyát jelképezi.
Kínában és Japánban a szeretet és a boldogság színe. A buddhista szerzetesek ruhájának színeként a láng, a megvilágosodás fénye, az isteni szeretet kinyilatkoztatása.
A zsidó hagyományban a ragyogás és a pompa színe.

Piros
Éppúgy lehet az élet, mint a halál jele;
mindkét esetben a vérrel asszociálható.
A nemiség szimbóluma, a libidó színe.
Az antikvitásban a szeretet, a szerelem, a szenvedély kifejezője; Rómában a menyasszony tűzpiros fátylat visel, (ez a flammeum).
Erő-, tűz- és hatalom-jelképként is szerepel.
A komolyság, a fenség színe.
Az Újszövetségben a bűn, az engesztelés, a vezeklés és az áldozat színe.
Negatív jelentése a testi szenvedélyek megbélyegzéséhez kapcsolódik, a paráznaságra utal.
Az európai népszokásokban a húsvéti piros tojás a termékenység jelképe.

Barna
A föld színe, ebből adódik anyaság, gondoskodás, termékenység, szorgalom jelentése.
Mint anyagi szimbólum, az ösztönszféra kifejezője is.
Már az ókorban felveszi a vezeklés, az egyszerűség, az alázat értelmet.
A középkorban az alábbi jelentések tartoznak hozzá: hallgatagság, az evilági hívságok(hivalkodás) megvetése, szegénység; ezért lesz a ferences szerzetesrend öltözetének színe.

Szürke
A hamu és a köd színe, ezáltal a szomorúság, a melankólia, az unalom, a fásultság, az egyhangúság jelképe.
A keresztény szimbolikában a test halálát és a lélek halhatatlanságát jelképezi. Ebben az értelemben vált az egyházi közösségek, a rendek megkülönböztető színévé.
A szürke a színek ellentéteként a semlegességet, a hétköznapiságot jelenti.

Zöld
A tavasznak, a természet megújulásának, a növekvő életnek a kifejezője.
Különösen az örökzöld növényekhez kötődik termékenységi és halhatatlanságot kifejező szimbolika.
A színskála “közepén” áll, kiegészítő színe a piros, s mivel a kék és a sárga elegye, jelöli egyben a színek hármasságát. Ebből adódik kétértékűsége is: lehet a fiatalság, a remény, a boldogság, ugyanakkor a változás, az átmenetiség, a féltékenység jelölője.
Meleg és hideg, égi és földi keveréke.
Lehet az éretlenség, a tapasztalatlanság és naivság jelképe.
A kereszténységben a halhatatlanság, a feltámadás színe, az Erények közül a Reményé.
Negatív jelentése: méreg, halál, a gonosz rontó ereje. A sátánt gyakran ábrázolják zöld testtel és szemmel.

Kék
Az égbolt, a tenger színe; a megfoghatatlanság, a végtelenség, a transzcendencia szimbóluma.
Az intellektus, az elmélkedés, a megnyugvás kifejezője, amely a képzelet és a szürrealitás világához is kapcsolódhat.
Az égi istenekre utalva az emberfeletti, mennyei hatalom kifejezője, ebben az értelemben a földi szenvedélyeket jelző vörös ellentéte.
A keresztény szimbolikában az angyalok, valamint Szűz Mária színe.
A világi uralkodók színeként hatalmuk égi eredetére utal.
Míg a nappali ég vakító kékje maszkulin jelentésű, addig az éjszaka sötétkékje a feminin principiumra utal.

Lila
A mértékletesség színe.
Egyensúly a föld és ég között (a hajnali és az esti ég színe), az értelem és a vágy, a bölcsesség és az érzelmek között.
Jelenthet intelligenciát, tudást, vallási áhítatot, szentséget, alázatosságot, bűnbánatot, fájdalmat, nosztalgiát.
A rómaiaknál Jupiterhez kapcsolódik.
A kereszténységben a papi törvények, az igazság, a böjt, a szomorúság és a várakozás kifejezője.

Fekete
Az ősi sötétség, a káosz, az éjszaka, a feneketlen, titokzatos mélység, a világűr jelképe.
A színekben kifejeződő élet ellentéte, a halál szimbóluma.
A lemondás színe, a gyász kifejezője; számos hagyományban a gonosz erőkhöz kötődik.
Az ókorban az alvilág isteneihez társult, pl. Hádész-Plútón, Hekaté, Ozirisz színe.
A kereszténységben egyrészt a halál és a gyász színe, másrészt a bűn, a pokol, a bűnhődés jelképe.
A világtól, az élettől való elfordulást, az alázatot is kifejezte, ezért a papok és a bencés szerzetesek ruházatuk színéül választották.

Fehér
A Fény, a tisztaság, a differenciálatlanság, a transzcendencia, a tökéletesség, az egyszerűség jelképe.
Lunáris szín, a női princípium szűzi aspektusát jelzi.
Az égi istenek állatainak színe, így pl. Zeusz, mint fehér hattyú; a Buddha születését jelző álom elefántja; a Szentlélek galambja.
A fehér szoros kapcsolatban áll a halállal és az ehhez kapcsolódó rituális tárgyakkal (halotti lepel, gyertya), jelképezi a szellemeket és a kísérteteket.
A hinduizmus Kozmikus Tojásának színe, amely az állandóság és örökkévalóság megvalósulása.
Kínában a gyász színe. A fehér tigris az őszre, az érett életkorra utal, maszkokon pedig a ravaszságot jelzi.
A fehér virág a gyermekáldást jelenti.
A keresztény hagyományban az öröm és a vigasság hordozója. A szentséghez, Istenhez tartozó szín, valamint a feltámadás színe.
A fehér ruha a tisztaságot, a szüzességet, a lélek győzelmét jelenti az anyag felett.
A béke és a jóakarat kifejezője; erre utal Noé fehér galambja és a békekövetek fehér zászlója.
Ezüst
Utalhat a kereskedelemre és a pénz hatalmára.
Az egyiptomi mítoszok szerint Ré napisten csontjai ezüstből vannak.
Kínában a legértékesebb fémnek tartották; a Tejútat “ezüstfolyónak” nevezték.
A görög-római mitológiában a második világkorszak az ezüstkor, amely az aranykor boldog világával szemben a hanyatlás kezdete.
Míg a királyok féme az arany, a királynőé az ezüst.
Az ezoterikában a lunáris asztrál színe.

Arany
A napfény, az isteni hatalom, a megvilágosodás, a halhatatlanság, a dicsőség jelképe.
Az összes napistent, a vetés és aratás isteneit, a beért termést szimbolizálja.
A kereszténységben, az ikonfestészetben és a román kor nyugati festészetében az arany háttér a transzcendens szférára, a mennyei birodalomra utal az arany dicsfény, a glória pedig a megdicsőült szentekre.
Az ezoterikában a szoláris asztrál színe.

A formák szimbolikus jelentése:

Pont: egység

Kör: örökkévalóság, kozmikus rend, varázskör.,szellemiség

Spirál: örvénylés, dinamizmus

Négyzet: föld, anyag,stabilitás

Csúcsán álló négyzet: labilitás

Oldalán álló háromszög: férfiasság, kreativitás, teremtő energia, felemelkedés, Szentháromság

Csúcsán álló háromszög: víz, nőiesség, anyagba törekvés

6 ágú csillag: kozmikus egyensúly, elégedettség

5 ágú csillag: tökéletes ember, teljesítmény, a hatalom, erő jelképe

Vonal: mozgás

Hullámvonal: ritmusos terjedés

Fa: élet, fejlődés

Szív: szeretet, szerelem, érzelmek

Víz: anyagi létezés, megtisztulás, tudattalan, lélek, ösztön

Háló: megkötöttség

Félkör: szellemi nyitottság

Lótuszvirág: örök élet

Rózsa: fény, szeretet

Ibolya: szerénység

Tulipán: A tulipán különböző módosulatai a nőt kislány korától az élet minden pillanatában ábrázolni képes a betegségig, az öregségig, a halálig. A tulipán erősen stilizált ábrázolású! Ez nem a forma hiányossága, hanem kimondottan cél. Ugyanis a tulipán az Isten jelképes ábrázolása is múltunkban. Illetve a stilizált ábrázolás hozza a női nemi szerv, és egy szülő nő formaiságát is.

A számok szimbolikus jelentése:

1: nyitottság, teremtés
2: befogadás, nőiesség, intuíció
3: kapcsolatteremtés, változás
4: határozottság, precizitás
5: kreativitás, sikerek
6: béke, nyugalom
7: határozottság, vonzerő
8: pontosság, szellemiség
9: romantika, tehetség


Kellemes időtöltést, élményben gazdag alkotást kívánok!

Szeretettel: Anita

püspök anita festőművész_művészetterapeuta


Az oldal teljes tartalmát szerzői jog védi! Engedély nélküli másolása, büntetőjogi felelősséget von maga után.

Szerző: Püspök Anita festőművész, művészetterapeuta