Online kiállítás 2022.

« 1 A 7 »

Fogadják sok szeretettel a gyermekek alkotásait!

A galériában a 2022. évben megrendezett Művészeti Élménytábor 3 turnusában résztvevő 60 gyermek kiemelkedő munkáiból válogattunk.

Az alkotások változatos projektekben készültek, egyedi alternatív oktatási módszer keretében, mely módszert kizárólag a Művészeti Élményáborban élhetnek át a gyermekek. Ezen keresztül kapnak tapasztalati élményt, kortárs szellemi rálátást az egyes alkotások létrehozásához, majd számos különféle, kísérletezésre motiváló technikai, eszközbeli instrukciót. Önmagában az alkotás élménye és a tartalmi lényeg tudatosítása a cél, nem feltétlenül az “eredmény”, mégis a szerepeltetett alkotások kiválóan tükrözik a szó szoros és lényegi értelmében vett lelki és szellemi gazdagságot. Fellelhető bennük számos művészeti stílusra utaló megfogalmazás, mely a stílusokon átívelő inspirációs feadatokból ered. Ennek hatása érezhető és látható eredményeként a gyerekek nem lexikálisan, hanem átélték például a reneszánsz, a barokk, az impresszionizmus, expresszionizmus, az absztrakció és a kortárs művészet világát és lényegét is, majd ezen keresztül az önkifejezés eszközeire is számos kísérletet tettek. Az idei 3 tábor 5-5-5 napjában megvalósult projektjei szinte teljesen eltérőek voltak, fő vezérfonalában viszont mindig a természet, a környezet, a klímaváltozás hatásaira helyeztük a hangsúlyt, mely kortárs szellemiségben, a jelen problémák megértését és feldolgozását tűzte ki célul.

Ez egy átfogó tapasztalat és tudás, mely pozitív gondolkodásbeli minta a saját bensőhöz vezető úton, de a világ megértéséhez is. Ahhoz, hogy a saját benső világuk kibontakozhasson, és benső igényük legyen az alkotásra, teremtésre, azt gondolom, feltétlenül fontos egy motivált, kreatív, önállóan álmodni és megvalósítani képes élethez.

Ebben az egyedi oktatási módszerben a gyerekek a táborban azzal az érzékeny területen mozgó nyelvezettel találkoznak, melynek lényege egy felszabadult, egyéni tapasztaláson alapuló tanulási folyamat. Az alkotás öröme, a saját hangzatok megtalálása, a kísérletezés játszik nagy szerepet, miközben a gyerekek a szabadságot és sikert élik át.

Ezzel az online kiállítással szeretném mindezt alátámasztani és gratulálni, megköszönni a Gyerekeknek az aktívan töltött közös időt és a csodálatos munkákat! Bízom benne, hogy az élmény felejthetetlen marad, és ez segít majd az életetek során! Boldog vagyok, hogy most ily módon is megmutathatjuk, mi zajlott bennünk a Művészeti Élménytáborban.

Szeretettel,

Püspök Anita

Kapolcs, 2022.10.25.